Inloggen Webshop

Inloggen Metac Academy

Samen op weg naar de beste finish.

Opleiding voor het bewerken van aluminium

De opleiding Aluminium Bewerken geeft u kennis waardoor er sneller gewerkt wordt in de productie. Theorie wordt gecombineerd met uw dagelijkse praktijk.

Aluminium vraagt met zijn specifieke eigenschappen om een aparte benadering. Naast de verschillende schuurmiddelen die speciaal voor aluminium ontwikkeld zijn, spelen ook druk, snelheid en de kracht van de machine een belangrijke rol. Wat is de optimale waarde van deze factoren en welke combinatie werkt het best voor uw toepassing.

De aspecten die hierboven genoemd worden, zijn vragen waar we in deze module Aluminium bewerken verder op ingaan. We leren de antwoorden te beredeneren uit de theorie en zien dit vervolgens werkelijkheid worden in het praktijklokaal, waar we veel te vinden zullen zijn.

Ook het opzetten van een betrouwbare vergelijkende test is een onderdeel van de training, waarin ook weer de snelheid van werken en dus arbeidsloon een bepalende rol speelt. Objectieve cijfers die een compleet beeld geven over de prestatie van een schijf, stellen u in staat de juiste keuzes te maken.

Onderdelen die in deze module aan bod komen:

  • De theorie over schuurmateriaal die nodig is om de juiste keuzes te maken op de werkvloer
  • Veiligheid en PBM's
  • Afbramen en doorslijpen
  • Verschillen in toepassing lamellen- en fiberschijf
  • Opzetten van een vergelijkende test
  • Mogelijkheid tot customizen van de training bij deelname met meerdere personen.

    Deze module wordt in één dag afgerond. Als u met meerdere personen uit één bedrijf deelneemt aan de training, dan heeft u de mogelijkheid tot customizen van de training. In een inventariserend gesprek voorafgaand aan de training geeft u aan welke vaardigheden u verbeterd wilt zien of welk productieproces u wilt optimaliseren.
Tijdens de training kunt u uw eigen producten meenemen die we op diverse manieren zullen bewerken.

Er ontstaan meetbare verschillen waaruit blijkt dat de training een rendabele investering is.

In elke module schenken we aandacht aan veiligheid op werkvloer waaronder BPM's maar ook welke invloed de keuze voor een bepaald verbruiksmiddel heeft op de veiligheid van de gebruiker. Veiligheid begint bij de bron!

Investeren in uw personeel heeft bedrijfseconomische voordelen en levert in kortere tijd hetzelfde of een beter resultaat op. Maar het aanbieden van opleidingen aan uw personeel is ook een mooi bindmiddel. Mensen met passie voor hun vak willen zich hierin verder ontwikkelen en zien deze investering van hun werkgever als waardering, vertrouwen en stimulans. Lees meer over het vinden en binden van personeel door het aanbieden van trainingen op deze pagina

Als uw bedrijf is aangesloten bij Stichting OOM, kan men gebruik maken van een trainingstoelage voor werknemers als deze training in een persoonlijk ontwikkelingsplan van uwmedewerkers is opgenomen. De bijdrage moet vooraf worden aangevraagd. Voor verdere voorwaarden verwijzen we graag naar deze link: https://www.oom.nl/Regelingen/Persoonlijke-Trainingstoelage

Als individue aanmelden voor de METAC? Klik dan hier.

Algemene gegevens

De trainingen worden in principe op een vrijdag gegeven. In overleg is ook een andere dag mogelijk.

Tijden:
start 08.30 uur
afsluiting: tussen 15.00 en 15.30 uur

Als u aangesloten bent bij stichting OOM, kunt u daar voor deze training subsidie aanvragen.

Schrijf mij in