Inloggen Webshop

Inloggen Metac Academy

Samen op weg naar de perfecte finish

Opleiding Aluminium bewerken

De opleiding Aluminium Bewerken gaat in op de theorie achter de schuur- en slijpmiddelen. Kennis wordt direct in praktijk gebracht met als doel sneller te werken en zo te besparen op arbeidsloon. Een investering in opleiding betaalt zich dan meteen uit in besparing op arbeidskosten en draagt bij aan een beter bedrijfsresultaat.

Aluminium vraagt met zijn specifieke eigenschappen om een aparte benadering. Naast de verschillende schuurmiddelen die speciaal voor aluminium ontwikkeld zijn, spelen ook druk, snelheid en de kracht van de machine een belangrijke rol. Wat is de optimale waarde van deze factoren en welke combinatie werkt het best voor uw toepassing.

De aspecten die hierboven genoemd worden, zijn vragen waar we in deze module Aluminium bewerken verder op ingaan. We leren de antwoorden te beredeneren uit de theorie en zien dit vervolgens werkelijkheid worden in het praktijklokaal, waar we veel te vinden zullen zijn.

Ook het opzetten van een betrouwbare vergelijkende test is een onderdeel van de training, waarin ook weer de snelheid van werken en dus arbeidsloon een bepalende rol speelt. Objectieve cijfers die een compleet beeld geven over de prestatie van een schijf, stellen u in staat de juiste keuzes te maken.

Onderdelen die in deze module aan bod komen:

  • De theorie over schuurmateriaal die nodig is om de juiste keuzes te maken op de werkvloer
  • Veiligheid en PBM's
  • Afbramen en doorslijpen
  • Verschillen in toepassing lamellen- en fiberschijf
  • Opzetten van een vergelijkende test
  • Mogelijkheid tot customizen van de training bij deelname met meerdere personen.

    Deze module wordt in één dag afgerond. Als u met meerdere personen uit één bedrijf deelneemt aan de training, dan heeft u de mogelijkheid tot customizen van de training. In een inventariserend gesprek voorafgaand aan de training geeft u aan welke vaardigheden u verbeterd wilt zien of welk productieproces u wilt optimaliseren.
Tijdens de training kunt u uw eigen producten meenemen die we op diverse manieren zullen bewerken.

Er ontstaan meetbare verschillen waaruit blijkt dat de training een rendabele investering is.

In elke module schenken we aandacht aan veiligheid op werkvloer waaronder BPM's maar ook welke invloed de keuze voor een bepaald verbruiksmiddel heeft op de veiligheid van de gebruiker. Veiligheid begint bij de bron!

Als uw bedrijf isaangesloten bij Stichting OOM, kan men gebruik maken van een trainingstoelagevoor werknemers als deze training in een persoonlijk ontwikkelingsplan van uwmedewerkers is opgenomen. De bijdrage moet vooraf worden aangevraagd. Voorverdere voorwaarden verwijs ik graag naar deze link: https://www.oom.nl/Regelingen/Persoonlijke-Trainingstoelage

Algemene gegevens

De trainingen worden in principe op een vrijdag gegeven. In overleg is ook een andere dag mogelijk.

Tijden:
start 08.30 uur
afsluiting: tussen 15.00 en 15.30 uur

Als u aangesloten bent bij stichting OOM, kunt u daar voor deze training subsidie aanvragen.

Schrijf mij in
© 2019 - Metaaltechniek | Privacy Statement