Inloggen Webshop

Inloggen Metac Academy

Samen op weg naar de beste finish.

Lasrook, de gevaren van deze sluipmoordenaar

Lasrook, de gevaren van deze sluipmoordenaar

De schadelijke gevolgen van lasrook zijn pas op lange termijn zichtbaar. Lees hier wat je zelf kunt doen aan een veilige werkomgeving!

Gevaren van lasrook voor de ogen

Natuurlijk weet als lasser dat je jezelf moet beschermen tijdens het lasproces. Veel mensen denken dan direct aan de lashelm als bescherming van je ogen. Belangrijk, want tijdens het lassen lopen je ogen inderdaad gevaar. Over die gevaren en de symptomen lees je hier meer.

Lasrook, wat is dat eigenlijk?

Lasrook is meer dan rook alleen. Het is een verzamelterm voor de gassen die vrijkomen tijdens het lassen, vermengd met hele fijne stofdeeltjes van het smeltbad. Ook het gebruik van toeveogmaterialen als draad en elektroden bepalen de samenstelling van de lasrook. Ten slotte bevat lasrook vaak nog deeltjes van verf, primer, vetten en oliën die zich op werkstuk bevinden.

Regelgeving rond lasrook.

Volgens veel regelgevingen inzake de beroepsmatige blootstellingslimiet is jaarlijks inademen van 11 gram zinkoxide juridisch toegestaan. Ter illustratie: dit is een buisje met in totaal 11 gram lasrookdeeltjes.

Hoe zit het?
Binnen de beroepsmatige blootstellingslimiet van 5 mg/m3 voor zinkoxide, is het mogelijk dat iemand die fulltime als lasser werkt tot 11 gram zink per jaar inademt.1

Hoe reageert het lichaam daarop?

Gevaren van lasrook bij inademen

Lasrook wordt gevaarlijk op het moment dat het ingeademd wordt en in de keel en longen terecht komt. Sommige effecten zijn direct merkbaar, zoals keel- en luchtwegklachten. Ook metaaldampkoorts en geïrriteerde ogen zijn direct merkbare gevolgen van lasrook. Op de lange termijn kunnen daar er ernstige longaandoeningen als bronchitis uit voortkomen. Bij langdurige bloostelling aan lasrook neemt de kans op longkanker toe. Met name de lastoevoegmaterialen zoals elektrode, lasdraad, schermgas of laspoeder bepalen de samenstelling van het lasrook mengsel.

Met name voor laswerkzaamheden
aan roestvast staal bestaat de kans dat het kankerverwekkende Chroom-VI ontstaat. 

Naast deeltjes komen er uiteraard ook gassen voor in lasrook. Deze kunnen zijn toegevoegd tijdens het lasproces als (be)schermgas (argon, helium, stikstofdioxide, koolstofdioxide) of zijn ontstaan tijdens het lasproces (ozon, onder invloed van UV-licht).

Gevaren van lasrook

Lees hier meer over de gevaren van lasrook en welke gevolgen langdurige blootstelling voor je gezondheid kan hebben.

Download

Gevaren van lasrook

Lees hier meer over de gevaren van lasrook en welke gevolgen langdurige blootstelling voor je gezondheid kan hebben.

Download

Voorkomen van gezondheid-schade door lasrook

Lasrook kan in elke situatie gevaarlijk zijn. Maar er is zeker onderscheid te maken in de omstandigheden en daarmee in de risico's voor de lasser. De bescherming die gekozen moet worden is daarom ook afhankelijk van de situatie en zal op elke individuele situatie moeten worden afgestemd. Puntsgewijs geven we hier enkele factoren mee, die de mate van bescherming beïnvloeden:

  • De houding of positie van de lasser. Staat hij voorover gebogen, dicht op het werkstuk, dan staat hij vol in de rookpluim en ademt zo een grote concentratie giftige deeltjes in. Staat hij rechter op en op iets grotere afstand, dan waaiert de rook al enigszins uit waarmee de concentratie schadelijke deeltjes al afneemt. De lucht achter de lasser is 10 x schoner dan de lucht voor de lasser.
  • De ruimte waarin gewerkt wordt. Is het een grote of kleine ruimte? Is er voldoende ventilatie?
  • Het lasproces.Amperage, RVS of staal?
  • Tijdsduur. Dagelijks meerdere uren of een enkele keer maand een paar minuten, dat maakt nogal wat uit. Ons lichaam is voorzien van een ingenieus afweermechanisme dat schadelijke stoffen kan elimineren of zichzelf kan herstellen. Echter, dat afweermechanisme heeft wel zijn beperkingen en kan zeker ook overbelast raken.
  • Persoonsafhankelijk: ademritme, gevoeligheid
  • Concentratie van de deeltjes, samen met de MAC waarde

Kies de juiste bescherming tegen lasrook

3M heeft een handige tool ontwikkeld die je helpt de juiste keuze te maken voor oog-, gelaat- en ademhalingsbescherming tijdens het lassen. Ook vind je op deze pagina een leidraad voor een risico-inventarisatie. Ga naar de pagina van 3M

Ook deze pagina bevat veel informatie om de juiste bescherming te kiezen.

De stichting 5x beter levert een mooi stappenplan om tot de optimale bescherming te komen voor jouw specifieke situatie.

Let op, gebruik deze tools alleen als indicator. Als je twijfelt, omdat jouw situatie nou niet bepaald standaard is of je wilt gewoon deugdelijk advies, bel dan voor een vrijblijvende afspraak 033-4558788.

Wij verzorgen ook toolboxen over veiligheid op de werkvloer. Meer informatie hierover vind je op onze pagina Toolbox Velighied, je gezondheid is het waard!

De gevaren van lasdampen

Bedankt voor uw interesse.
De download is hieronder beschikbaar.
Download de PDF
Bedankt voor uw aanvraag.
We sturen uw sample zo snel mogelijk toe.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Bekijk de documentatie

No items found.