Inloggen Webshop

Inloggen Metac Academy

Lasrook, de sluipmoordenaar

Lasrook, de sluipmoordenaar

Lasrook, de sluipmoordenaar omdat de gevolgen pas op lange termijn zichtbaar zijn. Neem je gezondheid serieus! Lees hier wat je zelf én samen met je werkgever kunt doen aan veiligheid op de werkvloer!

Gevaren voor de ogen

Natuurlijk weet als lasser dat je jezelf moet beschermen tijdens het lasproces. Veel mensen denken dan direct aan de lashelm als bescherming van je ogen. Belangrijk, want tijdens het lassen lopen je ogen inderdaad gevaar. Over die gevaren en de symptomen lees je hier meer.

Lasrook, wat is dat eigenlijk?

Lasrook is meer dan rook alleen. Het is een verzamelterm voor de gassen die vrijkomen tijdens het lassen, vermengd met hele fijne stofdeeltjes van het smeltbad. Ook het gebruik van toeveogmaterialen als draad en elektroden bepalen de samenstelling van de lasrook. Ten slotte bevat lasrook vaak nog deeltjes van verf, primer, vetten en oliën die zich op werkstuk bevinden.

Gevaren van lasrook

Lasrook wordt gevaarlijk op het moment dat het ingeademd wordt en in de keel en longen terecht komt. Sommige effecten zijn direct merkbaar, zoals keel- en luchtwegklachten. Ook metaaldampkoorts en geïrriteerde ogen zijn direct merkbare gevolgen van lasrook. Op de lange termijn kunnen daar er ernstige longaandoeningen als bronchitis uit voortkomen. bij langdurige bloostelling aan lasrook neemt de kans op longkanker toe. Met name de
lastoevoegmaterialen zoals elektrode, lasdraad, schermgas of laspoeder bepalen de samenstelling
van het lasrook mengsel.

Met name voor laswerkzaamheden
aan roestvast staal bestaat de kans dat het kankerverwekkende Chroom-VI ontstaat. 

Naast deeltjes komen ook gassen voor in lasrook. Deze kunnen zijn toegevoegd tijdens het
lasproces als (be)schermgas (argon, helium, stikstofdioxide, koolstofdioxide) of zijn ontstaan tijdens
het lasproces (ozon, onder invloed van UV-licht).

Gevaren van lasrook

Lees hier meer over de gevaren van lasrook en welke gevolgen langdurige blootstelling voor je gezondheid kan hebben

Download

Gevaren van lasrook

Lees hier meer over de gevaren van lasrook en welke gevolgen langdurige blootstelling voor je gezondheid kan hebben

Download

Voorkomen van gezondheid-schade

Lasrook kan in elke situatie gevaarlijk zijn. Maar er is zeker onderscheid te maken in de omstandigheden en daarmee in de risico's voor de lasser. De bescherming die gekozen moet worden is daarom ook afhankelijk van de situatie en zal op elke individuele situatie moeten worden afgestemd. Puntsgewijs geven we hier enkele factoren mee, die de mate van bescherming beïnvloeden:

  • De houding of positie van de lasser. Staat hij voorover gebogen, dicht op het werkstuk, dan staat hij vol in de rookpluim en ademt zo een grote concentratie giftige deeltjes in. Staat hij rechter op en op iets grotere afstand, dan waaiert de rook al enigszins uit waarmee de concentratie schadelijke deeltjes al afneemt. De lucht achter de lasser is 10 x schoner dan de lucht voor de lasser.
  • De ruimte waarin gewerkt wordt. Is het een grote of kleine ruimte? Is er voldoende ventilatie?
  • Het lasproces.Amperage, RVS of staal?
  • Tijdsduur. Dagelijks meerdere uren of een enkele keer maand een paar minuten, dat maakt nogal wat uit. Ons lichaam is voorzien van een ingenieus afweermechanisme dat schadelijke stoffen kan elimineren of zichzelf kan herstellen. Echter, dat afweermechanisme heeft wel zijn beperkingen en kan zeker ook overbelast raken.
  • Persoonsafhankelijk: ademritme, gevoeligheid
  • Concentratie van de deeltjes, samen met de MAC waarde

Kies de juiste bescherming

3M heeft een handige tool ontwikkeld die je helpt de juiste keuze te maken voor oog-, gelaat- en ademhalingsbescherming tijdens het lassen. Ook vindt je op deze pagina een leidraad voor een risicoinventarisatie. Ga naar de pagina van 3M

Let op, gebruik deze tools alleen als indicator. Als je twijfelt, omdat jou situatie nou niet bepaald standaard is of je wilt gewoon deugdelijk advies, bel dan voor een vrijblijvende afspraak 033-4558788.

De gevaren van lasdampen

Bedankt voor uw interesse.
De download is hieronder beschikbaar.
Download de PDF
Bedankt voor uw aanvraag.
We sturen uw sample zo snel mogelijk toe.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.