Inloggen Webshop

Inloggen Metac Academy

Samen op weg naar de perfecte finish

Lassen vlakslijpen op staal

Zo gewoon als het is om regelmatig bijscholing voor lassen te volgen, zo weinig zie je dat in de voor- en nabewerking van het lasproces. Best vreemd eigenlijk, want de perfecte las begint met de perfecte voorbewerking. En ook de nabewerking heeft wezenlijke invloed op het eindresultaat. Om het breder te trekken: schuren, slijpen, finishen, kortom metaal bewerken is een ambacht. Behoud van deze vakbekwaamheid is van levensbelang voor een organisatie. In een tijd waarin technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, worden competenties als probleemoplossend vermogen en het op een andere manier toepassen van bestaande kennis steeds belangrijker. Zo blijf je als bedrijf flexibel en interessant voor opdrachtgevers.

© 2019 - Metaaltechniek | Privacy Statement